top of page

Plenárne zasadnutie: marec 2017


Marcové plenárne zasadnutie v Štrasburgu sa bude niesť v znamení hlasovania o mnohých návrhoch správ, nariadení, či smerníc, ale aj debaty o budúcnosti Európskej únie.

Niekoľko návrhov, o ktorých budeme na plenárnom zasadnutí hlasovať sa bude vo svetle Medzinárodného dňa žien zaoberať práve rovnosťou medzi mužmi a ženami. Na programe tak budeme mať správu o rovnosti medzi mužmi a ženami v Európskej únii v rokoch 2014 - 2015, správu o uplatňovaní smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu, ako aj správu o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť.

V utorok sa odohrá dlho očakávané hlasovanie o smernici o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Pôvodný návrh Komisie, ktorý v mnohom obmedzoval legálnych držiteľov zbraní, bol veľmi kritizovaný. V súčasnosti sa však bude hlasovať o zmenenom a značne zmiernenom znení pravidiel. A hoci kompromis, ktorý prešiel dlhými rokovaniami medzi európskymi inštitúciami, má ďaleko od dokonalosti, počas hlasovania sa môže jeho podoba ešte prostredníctvom pozmeňovacích návrhov ďalej meniť, čo by znamenalo, že by som ho v pozmenenej forme podporila.

Niekoľko návrhov, o ktorých budeme hlasovať taktiež v utorok, sa bude týkať obehového hospodárstva, a najmä sprísnených pravidiel na nakladanie s odpadmi, obalmi a celkovej podpory znižovania tvorby odpadu a jeho čo najväčšej recyklácie.

Pri téme ochrany životného prostredia zostaneme aj v správe o škodlivosti ortuti, o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva, či v správe o zodpovednom vlastníctve a starostlivosti o koňovité. Z rovnakej oblasti bude aj správa o minimálnych normách na ochranu chovných králikov, ktorá si získala širokú podporu verejnosti.

Politiky Európskej únie týkajúcej sa tretích krajín sa budú týkať dve správy, a to o pokroku Čiernej Hory. U tejto krajiny boli zaznamenané určite pozitívne zmeny, v oblastiach ako je napríklad boj proti korupcii či spravodlivosti však bude ešte musieť výrazne zapracovať. Ďalšia správa sa bude týkať dohody medzi Európskou úniou a Brazíliou a posledná správa z tejto oblasti sa bude zaoberať integrovanou politikou Európskej únie pre Arktídu. V rámci tejto správy budeme hlasovať mimo iné aj o kontroverznom návrhu úplného zákazu ťažby ropy a zemného plynu v Arktíde.

Ťažbu a využívanie minerálov, tentokrát v konfliktných oblastiach, bude rozoberať aj správa pána poslanca Winkler, ktorá bude apelovať na zodpovednosť spoločností vo výbere dodávateľov, aby sa tak vyhli podpore ťažby minerálov v konfliktných oblastiach a tým aj nepriamemu financovaniu ozbrojených skupín.

Z ostatných návrhov spomeniem ešte otázku mýta na nemeckých diaľniciach či správu o potenciáli a výzvach tzv. e-demokracie (napr. voľby cez internet).

Vo štvrtok budeme už tradične hlasovať o uzneseniach týkajúcich sa porušovania ľudských práv v tretích krajinách.

Okrem hlasovania nás na tomto plenárnom zasadnutí čaká aj oznámenie predsedu Európskej Komisie na margo publikovania tzv. Bielej knihy o budúcnosti Európskej únie, v ktorej Európska komisia rozoberá 5 rôznych možností budúceho smerovania Európskej únie.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page