top of page

Seminár "Dostupnosť sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku" (


17. február 2017 - Informačné centrum Európskeho parlamentu v Bratislave

"Často sa stretávam s rodinami s deťmi so zdravotným postihnutím a takmer na každom takomto stretnutí padne veta "Čo bude s našimi deťmi, keď my tu raz nebudeme?" Ich deti sa veľakrát nedostanú nieže do bežných škôlok, ale ani špeciálnych. Do denných stacionárov alebo domovov sociálnych služieb sú dlhé poradovníky. A tak rodičia zostávajú s deťmi doma, respektíve snažia sa za pomoci grantov a sponzorov zriaďovať nejaké pre ne alternatívne zariadenia. Je neúnosné, aby rodičia a tretí sektor naďalej suplovali štát. Navyše počet odkázaných na pomoc druhej osoby bude stále rásť. Aj preto som dnes zorganizovala seminár, na ktorom sme spolu s odborníkmi, zástupcami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, samosprávy ako aj predstaviteľmi organizácií na pomoc osobám so zdravotným postihnutím a rodičov detí so zdravotným postihnutím hovorili nielen o tom aká je situácia, ale aj čo s tým ďalej. A mimochodom rodičia presne vedia, čo ich deti potrebujú. Len ich treba viac počúvať. Aj na ministerstve, župe či v obciach."

Záverečnú analýzu zo seminára uverejníme čoskoro.

 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page