top of page

Plenárne zasadnutie: apríl 2017


Aprílové plenárne zasadnutie sa odohrá budúci týždeň, a teda iba v rozmedzí dvoch týždňov po minulom plenárnom zasadnutí a bude opäť plné dôležitých diskusií a hlasovaní.


Plenárny týždeň začneme správou, v rámci ktorej som pôsobila ako tieňová spravodajkyňa a ktorá sa týka postavenia žien vo vidieckych oblastiach. Správa hovorí najmä o tom, že hoci ženy vo vidieckych oblastiach hrajú veľmi veľkú úlohu, sú často prehliadané a ich význam je podhodnotený. Naviac, často sú nútené zvládať bremeno starostlivosti o najbližších, či už sú to deti, starší príbuzní alebo členovia rodiny so zdravotným postihnutím. Správa sa preto zasadzuje za lepšie a dostupnejšie služby starostlivosti o závislých príbuzných, ale aj o spravodlivé rozdelenie zisku z malých rodinných podnikov a fariem.


Ďalšou témou, o ktorej budeme diskutovať v pondelok, je téma palmového oleja a s ním spojené odlesňovanie dažďových pralesov. Okrem tohto negatíva má palmový olej na svedomí aj zvýšené emisie uhlíka, keďže na odlesňovanie sa často používa drastické vypaľovanie lesov. Hoci sa nám môže zdať, že palmový olej sa nás veľmi netýka, opak je pravdou. Palmový olej sa totiž používa do mnohých potravinových produktov, medziiným obľúbených sušienok či sladkých nátierok.


Ochrany životného prostredia sa bude týkať aj správa o ratifikácií Protokolu k dohovoru o nebezpečných látkach prepravovaných na mori. Protokol sprísňuje zodpovednosť majiteľov lodí za akúkoľvek škodu na zdraví, živote či majetku vzniknutú v súvislosti s prepravou týchto nebezpečných látok.


Dôležitou, ale aj spotrebiteľsky zaujímavou správou týkajúcou sa jednotného roamingu sa budeme zaoberať v stredu. Roamingové poplatky majú byť podľa prijatých rozhodnutí postupne rušené od 15.6.2017. Táto téma prešla dlhými vyjednávaniami medzi inštitúciami a momentálne vyústila v hlasovanie o maximálnych možných sadzbách za hovory, správy či dáta.


Na programe budú aj dve správy týkajúce sa medicínskych prístrojov. Jedna z nich sa bude zaoberať všeobecne medicínskymi prístrojmi a v reakcii na rôzne prípady zneužívania týchto prístrojov nastolí prísnejšie podmienky a druhá správa sa bude zaoberať in vitro diagnostickými zdravotníckymi pomôckami. Obe tieto správy majú za cieľ zlepšiť bezpečnosť týchto prístrojov a ochranu zdravia, ale aj zvýšiť transparentnosť a povzdbudiť nahrázanie nebezpečných látok ich bezpečnejšími alternatívami.


V stredu nám špeciálny vyšetrovací výbor pre meranie emisií v automobilovom sektore predstaví závery svojej 12 mesačnej činnosti. Tento výbor bol založený po medializácií tzv. škandálu Volkswagen týkajúceho sa podvodov v meraní automobilových emisií. Druhý návrh, ktorý sa taktiež týka emisií v automobilovom sektore, prináša odporúčania na zmenu súčasnej legislatívy tak, aby odrážala technologický pokrok a aby prinášala prísnejšie kontroly automobilových emisií v členských štátoch.


Počas tohto plenárneho zasadnutia sa už začíname zaoberať prípravou rozpočtu na budúci rok. Na hlasovanie tak máme predložené odhadované výdavky Európskeho parlamentu na rok 2018. Pri finančných otázkach zostaneme aj v rámci hlasovania o Viacročnom finančnom rámci.


Z ostatných správ spomeniem hlasovanie o výnimke z vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska, ktoré splnilo všetky predpísané podmienky na takúto výnimku, ale aj správy technickej povahy, ktoré potvrdzujú možnosť výmeny údajov o DNA, odtlačkoch prstov či registrácií vozidiel s niekoľkými členskými krajinami.


Vo štvrtok nás okrem diskusií a hlasovania o prípadoch porušovania ľudských práv čaká aj rozprava týkajúca sa Medzinárodného dňa Rómov.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page