top of page

Možnosti pre mladých so zdravotným postihnutím

Jednou z pozitívnych stránok nášho členstva v EÚ sú aj možnosti pre mladých zúčastniť sa na rôznych stážach, dobrovoľníckych projektoch, zísakť pracovnu príležitosť. V mojom vystúpení k Európskemu zboru solidarity som však upozornila, že nesmieme zabudnúť ani na mladých so zdravotným postihnutím a to už pri samotnej registrácii do programu. Tu je moje vystúpenie a následne reakcia komisára pre vzdelávanie, mládež a kultúru Navracsicsa.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page