top of page

Jana Žitňanská vyzvala ministra práce Richtera na záchranu denných stacionárov


Europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA, ECR) dnes v otvorenom liste ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi vyzvala na preskúmanie nesplniteľných podmienok, ktoré ohrozujú existenciu denných stacionárov.


Europoslankyňu na vzniknutú situáciu upozornilo viacero zariadení a na problémy denných stacionárov zareagovala aj neformálna platforma mimovládnych neziskových organizácií SocioFórum, ktorá požiadala zamestnancov a klientov sociálnych služieb ako aj verejnosť, aby ministrovi Jánovi Richterovi zasielali výzvu na nápravu situácie. Ako totiž SocioFórum poukázalo, mnohé denné stacionáre sa dostali do finančných problémov v dôsledku nesplniteľných podmienok v zmluvách o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom sociálnej služby. Tieto zmluvy totiž vo svojich ustanoveniach podmieňujú poskytnutie finančného príspevku predložením potvrdenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o splnení všetkých zákonom stanovených podmienok. Potvrdenia tohto typu sa však z usmernenia hlavného hygienika nevydávajú a denné stacionáre tak nie sú schopné túto podmienku na získanie finančného príspevku splniť. A keďže denné stacionáre mali povinnosť predložiť toto potvrdenie do konca marca, v súčasnosti sú už bez financií, ktoré sú základom pre zabezpečenie ich bežného chodu.


Tento stav, kedy sú zariadenia bez peňazí je neprijateľný a minister musí okamžite konať. Denné stacionáre plnia nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti, keďže umožňujú osobám so zdravotným postihnutím stráviť deň v prostredí, ktoré je ideálne pre činnostnú terapiu a pomáhajú udržiavať sociálny kontakt, čo má preukázateľne priaznivé psychologické účinky. Zároveň dovoľujú ich rodinám naďalej zotrvať v zamestnaní. A hoci chápem, že je potrebné činnosť zariadení sociálnych služieb regulovať, aby sa zabezpečila kvalita poskytovaných služieb a zabránilo sa rôznym podvodným konaniam, regulácia by v žiadnom prípade nemala viesť k neopodstatneným a nesplniteľným požiadavkám, ktoré nakoniec vedú k zániku týchto potrebných zariadení,“ hovorí europoslankyňa.


Ako europoslankyňa ďalej vo svojom liste uvádza, verí, že ministrovi práce záleží na existencii denných stacionárov a v záujme ich zachovania situáciu preskúma a prijme potrebné opatrenia.


Túto výzvu som sa rozhodla adresovať najmä preto, že v rámci svojej práce vidím, akú nesmierne ťažkú situáciu majú rodiny, ktoré sa starajú o príbuzného so zdravotným postihnutím. Pre nich je veľkou pomocou, keď môžu naďalej chodiť do práce a vedia, že o príbuzného je v dennom stacionáre postarané. Ministra práce som teda oslovila v ich mene a dúfam, že nesplniteľné podmienky v ich záujme aj prehodnotí,“ uzatvára europoslankyňa.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page