top of page

Jana Žitňanská navrhuje projekt podpory opatrovateľov pri opätovnom nástupe do práce


Matky a opatrovatelia, ktorí strávia dlhé roky starostlivosťou o svojich najbližších majú dôležité zručnosti a špecifické vedomosti, vďaka ktorým sa dokážu lepšie uplatniť na trhu práce. Zo skúseností vieme, že tieto zručnosti ostávajú často nevyužité. Jana Žitňanská (NOVA, EKR) preto navrhuje projekt, ktorý by to mohol zmeniť.


Jana Žitňanská tento rok predkladá v EP na schválenie projekt s názvom “Zlepšovanie prístupu neprofesionálnych opatrovateľov na pracovný trh pomocou overovania zručností získaných počas opatery”. Pod komplikovaným názvom sa skrýva myšlienka praktickej pomoci - obvykle matkám - ktoré sa dlhé roky starajú o blízke osoby, napríklad deti so zdravotným postihnutím, alebo o starších. Vďaka rokom ošetrovateľskej starostlivosti získavajú opatrovatelia mnoho cenných skúseností - môže ísť napríklad o administratívne a organizačné zručnosti, špecifické znalosti o chorobách, alebo praktické zdravotnícke zručnosti získané dlhoročnou skúsenosťou.


Zo skúseností viem, že čiastočný, alebo úplný návrat opatrovateľov späť do práce môže byť náročný. Mnohé mamičky majú po rokoch strávených opatrovaním pocit, že obstáť na pracovnom trhu je príliš náročné. Nie je tomu tak, majú veľmi cenené a žiadané skúsenosti”, vysvetľuje Jana Žitňanská zacielenie projektu. Cieľom projektu je tieto znalosti a zručnosti čo najlepšie využiť pri hľadaní práce.


Projekt, ktorý europoslankyňa podáva, počíta so zapojením organizácií, ktoré združujú opatrovateľov, mapovaním potrebných zručností na trhu práce a následnou pomocou a podporou opatrovateľom, ktorí sa rozhodnú svoje zručnosti aj oficiálne overiť a získať tak lepšiu šancu na trhu práce.


Poslanci Európskeho parlamentu (EP) majú každý rok možnosť navrhnúť projekty, o ktorom sú presvedčení, že zasluhuje väčšiu pozornosť a mal by patriť medzi prioritné iniciatívy európskych zákonodarcov. Ide o takzvané pilotné projekty, ktoré po schválení dostanú financovanie priamo z Európskeho rozpočtu a počas nasledujúcich dvoch rokoch sa sleduje ich životaschopnosť v praxi. Ak sa nápad osvedčí, poslanci môžu ďalej rozhodnúť o ich pokračovaní vo väčšom merítku.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page