top of page

Plenárne zasadnutie: máj 2017


Májové plenárne zasadnutie začína už budúci pondelok v Štrasburgu a počas neho budeme opäť hlasovať o správach týkajúcich sa vnútorných záležitostí Európskej únie, jej vonkajších vzťahov s tretími krajinami, ale aj prípadmi porušovania ľudských práv.


Z tém, ktorým sa dlhodobo venujem, budeme hlasovať o efektívnosti zdrojov v spojení s potravinovým odpadom. Ide o veľmi urgentný problém, keďže iba v Európskej únii sa ročne vyhodí okolo 89 miliónov ton potravín. Toto nepredstavuje iba morálny problém plytvania ešte použiteľným jedlom za situácie, kedy stovky miliónov ľudí trpia vo svete podvýživou, ale ide aj o plytvanie zdrojmi a znečisťovanie životného prostredia, keďže rozkladajúci sa potravinový odpad vytvára obrovské množstvo oxidu uhličitého. Správa preto navrhuje stanoviť záväzné ciele znižovania potravinového odpadu, ale napríklad aj darovanie nepredaných potravín, oslobodenie darovania potravín od dane či zvyšovanie povedomia ľudí mimo iné o tom, čo znamenajú konkrétne dátumy spotreby na obaloch potravín.


Z praktického hľadiska bude pre ľudí, ktorí často cestujú do iných členských štátov EÚ zaujímavý návrh nariadenia o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu. Podľa neho totiž bude platiť, že pokiaľ si zaplatíte za online obsah vo svojej krajine, budete mať k nemu prístup aj v inom členskom štáte, do ktorého na krátku dobu vycestujete napríklad za účelom dovolenky či služobnej cesty. Nebudete sa tak už musieť počas dovolenky vzdať obľúbeného hudobného či športového vysielania.


Rovnako ako každý rok aj teraz Európska komisia zostavila správy o pokroku kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín Európskej únie, a to Macedónska, Srbska a Kosova. Všetky tieto správy analyzujú, či sú krajiny pripravené na reformy, v ktorých oblastiach sa im podarilo dosiahnuť pokrok a ktoré oblasti pre nich ešte zostávajú problematické.


Počas tohto plenárneho zasadnutia sa budeme zaoberať problematikou vzťahov so zahraničím viac ako zvyčajne. Postupne budeme hlasovať o niekoľkých správach týkajúcich sa dohôd, či už ide o obchodné dohody (napr. s Kóreou) alebo o dohody o spolupráci (s Mongolskom a Bosnou a Hercegovinou) a budeme taktiež rozhodovať o zmene zmlúv s tretími krajinami v súvislosti s pristúpením Chorvátska do Európskej únie. Napokon, v rámci tejto témy budeme hlasovať aj o finančných príspevkoch krajín, ktoré síce nepatria do EÚ, ale sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a zaviazali sa prispievať na ochranu externých hraníc a na zmierňovanie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi jednotlivými krajinami EHS.


Pri téme zahraničia zostaneme aj pri ďalších správach, o ktorých budeme hlasovať najmä v utorok, a to pri správe o situácií na strednom východe v súvislosti s napätím medzi Izraelom a Palestínou, pri správe o už siedmy rok trvajúcej krvavej vojne v Sýrii a pri správe o ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci v Bangladéši, z ktorého pochádza veľká časť našich odevov.


Ďalšou rozšírenou témou májového plenárneho zasadnutia budú financie, ochrana finančných záujmov Európskej únie, či otázka, akým spôsobom je možné zlepšiť efektívnosť využívania financií z rôznych fondov EÚ.


Z posledných jednotlivých správ spomeniem správu môjho kolegu z politickej frakcie, ktorá sa zaoberá veľmi dôležitými princípmi, na ktorých stojí Európska únia, a to princípmi subsidiarity a proporcionality.


A keďže počas plenárnych hlasovaní vždy v pléne Európskeho parlamentu dávame priestor vystúpeniam významných osobností, počas tohto plenárneho zasadnutia si vypočujeme príhovor generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page