top of page

Plenárne zasadnutie: jún 2017


Počas júnového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu sa odohrá nielen množstvo diskusií či hlasovaní, ale budem mať aj milú povinnosť privítať skupinu návštevníkov zo Slovenska, ktorí sa prídu zoznámiť so Štrasburgom a najmä fungovaním Európskeho parlamentu.


Jednou z najdôležitejších tém, o ktorých budeme viesť počas tohto plenárneho zasadnutia debatu a neskôr aj hlasovať je rozdiel v dôchodkoch medzi mužmi a ženami. Tento je bohužiaľ ešte stále obrovský, a to až na úrovni takmer 40%. Správa preto navrhuje lepšie preskúmanie faktorov, ktoré vedú k rozdielom v dôchodkoch, ale aj na zvyšovanie povedomia o tomto probléme či zlepšenie dôchodkových systémov. Veľmi významným návrhom je aj zohľadnenie času, ktoré ženy trávia starostlivosťou o deti či iných členov domácnosti pri vypočítavaní výšky ich dôchodku.


Veľká časť tém, o ktorých sa bude hlasovať sa bude týkať fondov a programov Európskej únie. Budeme sa tak zaoberať implementáciou programu Horizon 2020, Európskeho fondu pre strategické investície, siedmym výskumným programom Európskej únie či politikou súdržnosti. Témou bude taktiež nový rámec pre Európske hlavné mestá kultúry, do ktorých sa po novom budú môcť zapojiť nielen mestá nachádzajúce sa v členských štátoch a kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách, ale aj mestá štátov patriacich do EFTA.


Pri kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách zostaneme aj pri hlasovaní o správach o ich pokroku, ktoré sú zostavované každoročne a ktoré sme mali na programe už počas minulého plenárneho zasadnutia. Keďže sa však program zasadnutí často mení až na poslednú chvíľu, všetky tieto správy týkajúce sa Srbska, Kosova a Macedónska boli presunuté práve na júnové hlasovanie.


Tretími krajinami sa budeme taktiež zaoberať v niekoľkých ďalších správach. Jednou z nich je uznesenie o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti. Tento problém je najvýraznejší v krajinách južnej a juhovýchodnej Ázie a najväčšou skupinou osôb bez štátnej príslušnosti sú Rohingovia v Barme, ktorí sú utláčaní a prenasledovaní. Práve preto sa budeme zaoberať príčinami, ktoré vedú k vzniku celých skupín obyvateľstva bez štátnej príslušnosti a možnosťami zmiernenia ich nezávideniahodnej situácie. Ďalšou správou týkajúcou sa tretích krajín bude správa týkajúca sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v odevnom priemysle v Bangladéši. Poslednou z tejto kategórie správ bude uznesenie o situácií v Konžskej demokratickej republike.


Spotrebiteľsky zaujímavá je správa o rámci pre označovanie energetickej účinnosti. Nové označenia pozostávajúce z písmena A a niekoľkých znamienok plus sa totiž medzi ľuďmi neujali a Európska únia sa tak v nasledujúcich piatich rokoch vráti k pôvodnému značeniu, ktoré zahŕňalo škálu A - G. Výnimku predstavuje iba nové farebné označenie spotrebičov, ktoré zostane aj naďalej v platnosti.


Veľmi pravdepodobným bodom programu bude situácia v USA v súvislosti s Parížskou dohodou o zmene klímy, od ktorej sa americký prezident rozhodol odstúpiť.


Štvrtok bude už tradične patriť uzneseniam o prípadoch porušenia ľudských práv v tretích krajinách a k špeciálnym hosťom plenárneho zasadnutia bude patriť prezident Pobrežia Slonoviny, ktorý svoju reč prednesie v stredu.


K výnimočným bodom programu plenárneho zasadnutia bude patriť aj oslava výročia programu Erazmus, ktorý už tridsať rokov umožňuje mladým ľuďom zažiť štúdium či prácu v zahraničí a zároveň vylepšiť svoje možnosti na pracovnom trhu.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page