top of page

Pracovný program Komisie by nemal dôležité témy prechádzať mlčaním: správa aj v slovenskom posunkovo


Európska komisia každoročne pripravuje pracovný program, v rámci ktorého predstavuje ostatným inštitúciám, ale najmä občanom Európskej únie svoje hlavné priority a rámec pre iniciatívy nasledujúceho roka. Súčasná Komisia, ktorej funkčné obdobie začalo v roku 2014, sa od začiatku zameriava na podstatné výzvy, ktorým Európa čelí a snaží sa redukovať množstvo nových návrhov a skôr sa sústrediť na riadne uplatnenie tých smerníc či nariadení, ktoré už existujú.


Pracovný program si Komisia nevytvára samostatne, ale slovo má v celom procese aj Európsky parlament, ktorý prostredníctvom prijatia uznesenia vyjadruje svoj názor na budúce komisné priority. Práve táto príprava uznesenia v súčasnosti zamestnáva europoslancov, ktorí sa snažia do programu včleniť aj oblasti, ktoré sú podľa nich dôležité.


V rámci jednotlivých politických skupín poslanci vypracovávajú samostatné uznesenia a nakoniec sa snažia spoločne dohodnúť na jednotnom texte, ktorý bude zahŕňať najdôležitejšie požiadavky a ktorý bude adresovaný práve Európskej komisii. Myslím si, že aj pre Európsku komisiu ide o cenný zdroj informácií, ktorý jej dá predstavu o prioritách občanov komunikovaných prostredníctvom europoslancov. Toto je zároveň aj jeden zo spôsobov, akým môžeme mať vplyv na budúce iniciatívy navrhnuté v rámci Európskej únie,” hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská (ECR, NOVA).


Europoslankyňa preto prostredníctvom pozmeňovacích návrhov do pracovnej verzie programu zahrnula medziiným odkaz na dostupnosť tovarov, služieb či všeobecne prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú by členské štáty mali postupne dosahovať vo všetkých oblastiach a uľahčovať tak každodenný život osobám so zdravotným postihnutím, ale dotkla sa aj problematiky obehového hospodárstva a boja proti potravinovému odpadu, ktorý dosahuje kritickú hladinu 88 miliónov ton vyhodených potravín ročne.


Samozrejme je veľmi dôležité zaoberať sa dlhodobými politikami, ktoré podporia rast, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest, pretože to je to, čo z dlhodobého hľadiska ľudia pocítia ako výhodu, ale na druhej strane nesmieme zatvárať oči pred situáciami, ktoré sú zlé teraz a je potrebné ich riešiť,“ hovorí europoslankyňa.


Podľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré Jana Žitňanská podala, by sa Komisia mala ďalej zaoberať aj situáciou neformálnych opatrovateľov. Ide o osoby, ktoré nie sú oficiálne zamestnané, ale starajú sa o svojich rodinných príslušníkov, napríklad o deti, starších či osoby so zdravotným postihnutím. A hoci Európska komisia nedávno predstavila balík opatrení pre lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom, tejto skupiny opatrovateľov sa týkať nebude, na čo europoslankyňa Žitňanská Komisiu upozornila.


Ďalším z pozmeňovacích návrhov sa europoslankyňa snaží dostať do popredia problematiku nadmernej zadlženosti osôb v Európskej únii a najmä úlohu, ktorú pri využívaní rôznych finančných produktov zohrávajú reklamy. Viacerí odborníci sa totiž zhodli, že práve reklamy na pôžičky pred Vianocami či letnými dovolenkami povzbudzujú ľudí si požičiavať a dávajú im falošný pocit, že žiť na dlh je v poriadku. Europoslankyňa preto vyzvala Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi pracovala na väčšej ochrane spotrebiteľov prostredníctvom médií a ľudí v jednotlivých reklamách varovala pred nepriaznivými následkami pôžičiek.


Všetky body, ktoré som navrhla do pracovného programu sa týkajú tém, ktorým sa dlhodobo venujem a považujem ich za natoľko dôležité, že by ich pracovný program Komisie určite nemal obísť mlčaním. Dúfam preto, že sa nám podarí vyjednať ich miesto aj v rámci konečnej podoby uznesenia”, dodáva europoslankyňa Jana Žitňanská (ECR, NOVA).


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page