top of page

Plenárne zasadnutie: júl 2017


Posledné plenárne zasadnutie pred tým, ako sa europoslanci počas leta odoberú za úlohami do svojich krajín, sa začne už budúci pondelok v Štrasburgu. A keďže sa pred letnou pauzou budeme snažiť dokončiť čo najviac rozpracovaných návrhov, rozvrh diskusií a hlasovaní bude skutočne veľmi pestrý.


Keďže kalendárny rok prechádza do druhej polovice, začínajú sa aj rokovania o pracovnom programe Európskej komisie na budúci rok. Európska komisia si pritom o svojom pracovnom programe nerozhoduje úplne sama a slovo majú v celom procese aj europoslanci. Práve preto budeme v stredu hlasovať o uznesení prostredníctvom ktorého dáme Komisii najavo priority, ktoré by sme ako Európsky parlament radi videli v jej budúcoročných iniciatívach.


Veľmi dôležitou témou, o ktorej budeme konečne po 8 rokoch rokovaní hlasovať, bude tzv. Marakéšska zmluva. Jej cieľom je najmä uľahčiť prístup ku knihám a inému tlačenému materiálu pre osoby nevidiace a slabozraké a zaručiť im tak napĺňanie práva na informácie a ich prístupnosť.


Príjemná pre spotrebiteľov bude správa, podľa ktorej sa Európska únia snaží zasadzovať za dlhšiu životnosť produktov. Mnoho spotrebiteľov totiž poukazuje na to, že dnešné produkty už nevydržia toľko ako v minulosti. Európsky parlament chce preto predĺžiť záruku na produkty vyššej hodnoty a tým aj motivovať výrobcov na zlepšenie kvality a trvácnosti nových produktov.


Už tradične budú jednu skupinu tém na plenárnom zasadnutí tvoriť témy súvisiace so vzťahmi s tretími krajinami. Budeme tak hlasovať o poskytnutí makrofinančnej asistencie Moldavsku, o zavedení dočasných obchodných opatrení voči Ukrajine, o účasti Kosova na vybraných programoch v rámci EÚ, správe o situácií v Turecku či o politickom dialógu medzi EÚ a Kubou.


Geograficky oblasťami mimo Eúrópskej únie a predsa jej súčasťou sú tzv. najvzdialenejšie regióny, ktoré tvoria väčšinou ostrovné oblasti Španielska, Francúzska a Portugalska a podľa európskeho práva majú nárok na zvláštne zaobchádzanie. Tento režim je však už zastaraný a je potrebné pravidlá aktualizovať, o čom budeme taktiež viesť v pléne diskusiu.


Aktualizácia, ale tentokrát procesného práva a práva na kompenzáciu obetí dopravných nehôd, bude na rozvrhu v utorok. Cieľom oboch týchto návrhov je zavedenie minimálnych noriem, čiže akéhosi povinného základu, na ktorý sa občania budú môcť aj v iných členských štátoch spoľahnúť. Návrh týkajúci sa dopravných nehôd by mal naviac uľahčiť vymáhanie kompenzácie v prípade cezhraničných dopravných nehôd a zjednotiť pravidlá týkajúce sa zodpovednosti za zranenie či škodu na majetku.


Obchodné a ekonomické témy budú tvoriť taktiež významnú časť diskusií, a to konkrétne vo forme správy popisujúcej fungovanie a prekážky, s ktorými sa stretáva franchising, správy hľadajúcej prostriedky na zabránenie dvojitého zdaňovania či správy zaoberajúcej sa vydávaním a využívaním krytých dlhopisov.


V rámci hlasovaní zasiahneme tentokrát aj do otázok zamestnanosti, a do toho, či je potrebné na európskej úrovni regulovať zamestnávanie bezpečnostných strážcov súkromnými bezpečnostnými spoločnosťami a tiež otázkou neistých pracovných miest, ktoré spôsobujú v niektorých členských štátoch veľké problémy.


Na záver spomeniem, že počas tohto plenárneho zasadnutia bude ukončené a zhrnuté predsedníctvo Rady, ktoré mala v uplynulom polroku Malta a štafeta rotujúceho predsedníctva prejde na Estónsko, ktoré nám zároveň predstaví svoje priority.


Zároveň sa odohrá ešte ďalšia veľmi významná udalosť. V stredu totiž bude slávnostne otvorená nová parlamentná budova, ktorá bude pomenovaná po prvom prezidentovi Českej republiky Václavovi Havlovi.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page