top of page

Vylepšená smernica o prístupnosti je schválená - pomôže nám všetkým


Európsky parlament dnes schválil dlho očakávanú smernicu o požiadavkach na prístupnosť produktov a služieb, známu tiež ako Akt o prístupnosti. Podľa neho budú musieť výrobcovia produktov a poskytovatelia služieb myslieť aj na potreby osôb so zdravotným postihnutím. Prístupné bankomaty, automaty na nápoje či lístky, a to dokonca v prístupných budovách rovnako ako dostupné mobilné aplikácie či e-shopy by mali byť realitou už v najbližších rokoch.


Schválenie smernice privítala aj europoslankyňa Jana Žitňanská (EKR, NOVA), ktorá ju považuje za jeden z najvýznamnejších úspechov volebného obdobia. “Na Akte o prístupnosti som sa podieľala už od samého začiatku rokovaní, keďže sa zlepšovaním života osôb so zdravotným postihnutím ako poslankyňa dlhodobo zaoberám. V určitých momentoch rokovaní bolo smutné pozorovať, ako sa text mení v neprospech osôb so zdravotným postihnutím, čím myslím najmä pôvodnú správu výboru pre vnútorný trh, ktorá bola do pléna predložená, a ktorá by zo smernice nakoniec spravila iba nič neriešiaci papier. Našťastie sa nám ale prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, o ktorých schválení často rozhodovalo iba niekoľko hlasov, podarilo Akt na poslednú chvíľu podstatne vylepšiť,“ hovorí europoslankyňa.


Podľa schváleného textu budú musieť výrobcovia produktov a poskytovatelia služieb spĺňať prísne požiadavky na prístupnosť všetkých výrobkov, ktoré budú uvádzané na trh po začiatku uplatňovania smernice v jednotlivých štátoch. To znamená, že po tomto dátume by sa už nemalo stať, že automat na lístky nebude prístupný napríklad pre nevidiacu osobu. Dnes sú často tieto automaty ovládané iba prostredníctvom dotykovej obrazovky, čo pre nevidiaceho tvorí zásadnú prekážku. Rovnako sa dnes stretávame napríklad s tým, že automat na lístky síce prístupný je, ale osoba na invalidnom vozíku sa k nemu kvôli schodom a neexistujúcemu výťahu vôbec nedostane. Poslanci preto odhlasovali aj potrebu debarierizovať tieto budovy. Ako totiž niekoľkokrát zaznelo počas debaty o Akte, prístupnosť samotných automatov je zbytočná, pokiaľ sa osoby so zdravotným postihnutím k nemu nemajú ako dostať. Z ďalších oblastí, ktoré spadajú pod rozsah smernice patria napríklad mobilné aplikácie, e-shopy, doprava, ale aj ubytovacie služby a služby cestovného ruchu. Pokiaľ budú výrobcovia alebo poskytovatelia požiadavky prístupnosti napriek smernici ignorovať, na rad prídu, ako hovorí smernica, primerané, ale odrádzajúce sankcie.


Primárne sa síce hovorí, že Akt o prístupnosti je zameraný na zlepšenie života osôb so zdravotným postihnutím, avšak jeho dosah bude reálne omnoho širší. Staršie osoby, tehotné ženy, osoby po úraze, rodičia s kočíkom alebo hoci človek, ktorý nesie väčší náklad, sa stretávajú s určitými obmedzeniami a bezbariérová doprava či budovy tak budú slúžiť aj im. Každý z nás sa tak v priebehu života môže stretnúť so situáciou, kedy výhody tohto Aktu ocení,” hovorí Jana Žitňanská.


Keďže si však europoslanci uvedomujú najmä finančný dosah, ktorý bude mať smernica na výrobcov, spod jej rozsahu úplne vyňali tzv. mikropodniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 zamestnancov. Pre tieto podniky by totiž požiadavky smernice mohli byť likvidačné. Na druhej strane však sama smernica nabáda členské štáty na rôzne motivačné iniciatívy, vďaka ktorým sa mikropodniky môžu samy rozhodnúť, že požiadavky smernice budú dobrovoľne napĺňať.


Hoci text smernice poslanci EP dnes schválili, o jeho finálnej podobe ešte rozhodnú ďalšie rokovania tzv. trialógu, čo znamená, že o texte legislatívy bude ešte rokovať Európsky parlament spoločne s Európskou komisou a zástupcami všetkých členských štátov. Po konečnom schválení a uverejnení textu majú členské štáty dva roky na zmenu svojej legislatívy a následne ešte ďalšie tri roky, kým sa pravidlá začnú uplatňovať v praxi.


Verím, že aj napriek ďalším rokovaniam budú zmeny v texte už iba minimálne a smernica nadobudne účinnosť čo najskôr. Zároveň dúfam, že sa členské štáty následne zodpovedne a hlavne rýchlo zhostia jej transpozície do domácich zákonov. Úprimne držím tejto legislatíve palce, pretože ide skutočne o niečo, čo môže urobiť život miliónov Európanov konečne lepším a najmä rovnoprávnym.” dodáva europoslankyňa.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page