top of page

Plenárne zasadnutie: október 2017


Prvé z dvoch plenárnych zasadnutí, ktoré sa konajú v októbri, začne už budúci pondelok. V Štrasburgu sa tam iba po dvoch týždňoch, ktoré uplynuli od posledného zasadnutia opäť stretne parlament, aby hlasoval za legislatívne akty alebo správy z vlastnej iniciatívy poslancov.


Zo správ týkajúcich sa výborov, v ktorých ako poslankyňa pôsobím, budeme hlasovať o správe o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ. Táto správa hovorí najmä o sociálnych a právnych prekážkach, ktorým ženy na trhu práce čelia a navrhuje spôsoby, ako tieto prekážky odstrániť.


Druhá zo správ z oblasti v ktorej pôsobím, a to konkrétne v rámci Skupiny o právach detí, sa týka detských sobášov, ktoré sú nielen fenoménom rozvojových krajín, ale v súčasnosti v dôsledku veľkého počtu utečencov a migrantov z týchto krajín sa problém postupne dostáva aj do Európy. Detské sobáše sú však jasným porušovaním práv dieťaťa, ktoré následne vo väčšine prípadov nielenže nemá prístup k vzdelávaniu, ale je mu aj úplne odopreté právo na normálne detstvo. Keďže až 82% obetí detských sobášov sú dievčatá, tieto sú naviac ohrozované zo zdravotného hľadiska, a to predčasnými a početnými tehotenstvami, ktoré v nemalom počte prípadov vedú až k smrti.


Tretích krajín sa týka aj ďalšia zo správ, o ktorej budeme hlasovať, a tou je správa o riešení problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách. V texte poslanci vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty na diskusie o tomto probléme s tretími krajinami a na pomoc a podporu aktivistom, ktorí v tretích krajinách často riskujú svoje životy.


Ďalšie správy, o ktorých budeme diskutovať a následne aj hlasovať sa týkajú bezpečnosti, a to v prvom prípade kybernetickej bezpečnosti a boju proti kybernetickým zločinom a v druhom prípade bezpečnosti pasažierov v sektore námornej dopravy. Touto správou chce Európska únia reagovať na tragédiu, ktorá sa odohrala na palube lode CostaConcordia a sprísnenými technickými požiadavkami, ale aj lepšou registráciou pasažierov chce podobným prípadom predchádzať. Zvyšné dve správy o automatickej výmene údajov s Českou republikou, Portugalskom a Gréckom majú za cieľ bojovať proti terorizmu a cezhraničným trestným činom.


Z oblasti životného prostredia budeme hlasovať o odporúčaniach Medzinárodnej komisie na ochranu tuniakov v Atlantickom oceáne, o ochrane spotrebiteľov pred nebezpečnými látkami, ktoré obsahujú niektoré elektronické zariadenia a o dvoch námietkach proti dovozu geneticky modifikovanej sóje a umiestňovaní na trh látok, ktoré môžu narúšať endokrinný systém. Taktiež veľmi dôležitým je uznesenie, ktoré Európsky parlament prijíma ako východiskový dokument pred 23 klimatickou konferenciou v nemeckom Bonne.


Témou, ktorej je venovaná už dlhší čas veľká pozornosť a na ktorú existujú mnohé rozporuplné názory, je téma vzniku úradu Európskeho prokurátora, ktorý bude mať za úlohu vyšetrovanie a stíhanie podvodov, ktoré škodia finančným záujmom Európskej únie.


Veľmi aktuálna bude diskusia o prebiehajúcom rokovaní o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie a taktiež oznámenie Európskej komisie a Rady týkajúce sa zrušenia tisícov letov leteckou spoločnosťou Ryanair.


Plenárny týždeň zakončíme tzv. ľudskoprávnymi uzneseniami, ktoré už v minulosti v mnohých prípadoch pomohli zmierniť alebo úplne vyriešiť situácie, pri ktorých dochádzalo k porušovaniu ľudských práv v tretích krajinách. Počas tohto plenárneho zasadnutia sa budeme venovať konkrétne utrpeniu osôb s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách, prenasledovaniu krymských Tatárov a súčasnej situácii na Maldivách.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page