top of page

Plenárne zasadnutie: november 2017


Plenárne zasadnutie za mesiac november bude zahájené už v pondelok 13.11.2017 v Štrasburgu. Po minulom plenárnom zasadnutí, na ktorom boli prejednávané najmä ekonomické témy a rozpočet Európskej únie na rok 2018, bude toto zasadnutie venované najmä vzťahom s tretími krajinami a prípadom porušovania ľudských práv a zásad právneho štátu nielen v tretích krajinách, ale aj v niektorých členských štátoch EÚ. Okrem hlasovaní a diskusií v stredu po prvýkrát na pôde Európskeho parlamentu prednesie oficiálny prejav slovenský prezident Andrej Kiska.


V rámci najväčšej skupiny tém týkajúcich sa vzťahov s tretími krajinami budeme hlasovať o uzneseniach o situácií v dvoch konfliktami zmietaných krajinách – Jemene a Afganistane, v ktorých bohužiaľ vojnové konflikty majú na svedomí desaťtisíce úmrtí a humanitárne katastrofy. Ďalej budeme hovoriť o prioritách Európskeho parlamentu pre nadchádzajúci samit Východného partnerstva a o stratégii Európskej únie pre Afriku, kde sa budeme zameriavať najmä na rozvojovú pomoc a posilnenie bezpečnosti na kontinente.


Ďalšie dve správy z tejto oblasti sa budú týkať rokovaní o Dohode o partnerstve a spolupráci s Novým Zélandom a Dohode o posilnenom partnerstve a spolupráci s Kazachstanom.


Poslednou správou z oblasti vzťahov s tretími krajinami bude správa o ochrane európskeho priemyslu pred tovarovým dumpingom z Číny.


Ako spomínam v úvode, počas tohto plenárneho zasadnutia budú na programe aj dva členské štáty Európskej únie, v ktorých existuje podozrenie na nedodržiavanie zásad právneho štátu. Jedným z nich je Poľsko a druhým Malta v súvislosti s bombovým útokom, pri ktorom zahynula novinárka Daphne Galizia, ktorá pracovala na odhaleniach v súvislosti so škandálom Panama papers.


K finančným témam z minulého plenárneho zasadnutia sa vrátime v správe o akčnom pláne o retailových finančných službách, ktorý má za úlohu najmä uľahčenie cezhraničných investícií a poskytovanie transparentných a úplných informácií spotrebiteľom. Čiastočne súvisiacou témou bude aj rozšírenie Európskeho fondu pre strategické investície, a to ako časovo, tak finančne. Keďže sa tento fond osvedčil, navrhuje sa jeho predĺženie z pôvodného roku 2018 na koniec roka 2020.


Témy zamestnanosti sa dotkneme v dvoch správach. Prvou bude návrh smernice o vytvorení kvalifikačného rámca pre uznávanie profesionálnej kvalifikácie posádky a personálu pracujúceho v sektore vnútroštátnej vodnej dopravy a druhou bude správa o boji proti nerovnostiam prostredníctvom vytvárania nových pracovných miest a ekonomického rastu.


Sektoru dopravy sa bude týkať aj správa o posilnení bezpečnosti vozidiel v Európskej únii. Európska komisia totiž pracuje na novom návrhu, ktorý by mal byť predložený už v prvej polovici roka 2018, a ktorý má za cieľ predchádzať smrteľným nehodám na cestách. Podľa nového návrhu by malo byť povinné zavedenie asistenčných služieb a bezpečnostných prvkov pre nové osobné automobily, autobusy alebo aj ťažké vozidlá. Návrh sa taktiež zaoberá myšlienkou harmonizácie nulovej tolerancie alkoholu pre profesionálnych vodičov a vodičov do dvoch rokov po získaní vodičského oprávnenia v celej Európskej únii.


Z ďalších oblastí spomeniem hlasovanie o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2016, hlasovanie o predĺžení mandátu pre členov Dvora auditorov, či hlasovanie o žiadosti Talianska o mobilizáciu európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácií.


V utorok budeme mať aj príjemnú povinnosť každoročného udelenia filmovej ceny LUX.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page