top of page

Plenárne zasadnutie: december 2017


Posledné plenárne zasadnutie v tomto kalendárnom roku bude zahájené už budúci pondelok 11. decembra v Štrasburgu. Napriek predvianočnému času bude tém opäť veľa a práve posledné plenárne zasadnutie bude využité najmä na ukončenie čo najväčšieho počtu otvorenej legislatívy.


Nedávne kauzy Panama papers a Paradise papers otvorili cestu k rozsiahlym diskusiám o vyhýbaní sa daniam, ako aj o využívaní týchto tzv. daňových rajov na pranie špinavých peňazí. Práve preto sa v správe o činnosti špeciálneho vyšetrovacieho výboru, ktorý bol v Európskom parlamente v súvislosti s kauzou Panama papers založený, budeme zaoberať návrhmi, ako proti takýmto praktikám efektívne bojovať.


Keďže digitalizácia je veľmi rýchly a dynamický proces, budeme sa počas tohto plenárneho zasadnutia venovať aj správe zaoberajúcej sa tým, ako najlepšie nastaviť a implementovať digitálne stratégie Európskej únie tak, aby pomohli zjednodušiť digitálny obchod, vyrovnať rozdiely medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, ale zároveň aby zabezpečili aj dostatočnú ochranu osobných údajov.


Správ týkajúcich sa tretích krajín bude na tomto plenárnom zasadnutí hneď niekoľko. Najprv budeme diskutovať o situácií v nestabilnom a konfliktmi zasiahnutom Afganistane, neskôr prejdeme k uzneseniu o postaví Hong Kongu, ktorý sa po dohode Veľkej Británie s Čínou stal samostatnou oblasťou pod správou Číny. V uznesení pripomíname najmä túto samostatnosť a varujeme pred prílišnými snahami Číny ovplyvňovať dianie v Hong Kongu. Do tretice budeme hlasovať aj o uznesení týkajúcom sa situácie Rohingov v Mjanmarsku. Táto moslimská menšina je v Mjanmarsku systematicky potlačovaná až do takej miery, že tvorí najväčšiu skupinu osôb bez štátneho občianstva a tým aj bez akejkoľvek ochrany na svete. Navyše, podľa posledných správ udalosti zašli až tak ďaleko, že OSN hovorí až o páchanej genocíde.


Témy týkajúce sa životného prostredia sa budú pre toto plenárne zasadnutie zameriavať najmä na systém obchodovania s emisiami. V prvom uznesení, v ktorom je spravodajkyňou britská poslankyňa z frakcie EKR, Julie Girling, budeme hlasovať za predĺženie výnimky z európskeho emisného systému pre tretie krajiny. Tento systém by síce mal podľa legislatívy platiť aj pre nich, ale už od začiatku, najmä kvôli ich odporu voči systému, boli tretie krajiny z neho vyňaté. Druhá správa sa bude naopak zaoberať prepojením EÚ emisného systému s inou krajinou, a to so Švajčiarskom. Emisiami sa budeme do tretice zaoberať aj v správe, ktorá bude analyzovať možnosti vytvorenia nízko emisného systému mobility. Z ďalších správ týkajúcich sa zdravia a životného prostredia spomeniem ešte námietku Európskeho parlamentu proti používaniu fosfátov v mäse využívanom na prípravu kebabu, keďže tieto podľa najnovších prieskumov zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení.


Keďže je už koniec kalendárneho roka, budeme taktiež hlasovať o niekoľkých výročných správach, a to o správe o implementácií spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, o implementácií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete, ako aj výročnej správe o činnosti parlamentného výboru pre petície.


Štvrtok bude opäť v znamení uznesení o prípadoch porušovania ľudských práv v tretích krajinách, ktoré už v minulosti pomohli upozorniť na situáciu, kedy boli ohrozené práva menšín, prenasledovaní jednotlivci či potlačovaná sloboda prejavu. Preto aj tentokrát budeme riešiť prípad potláčania slobody prejavu vo Vietname, potláčania opozície v Kambodži a situáciu prenasledovaných žien v Salvadore.


S podporou a ochranou ľudských práv a slobôd súvisí aj milá povinnosť, ktorá nás v pléne taktiež čaká, a to odovzdanie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ktorú tento rok získala venezuelská opozícia.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page