top of page

Neverejným osemročným gymnáziám hrozí likvidácia


Takmer 90 percentné zníženie žiakov prvého ročníka v cirkevných osemročných gymnáziách a 60 percentné zníženie u súkromných. Takéto drastické škrty sú výsledkom rozhodnutia školského odboru bratislavského okresného úradu pre školský rok 2018/2019.


„Na toto rozhodnutia okresného úradu som bola upozornená z viacerých strán a skutočne ma šokovalo, že sa škrty v počte povolených tried a študentov zamerali najmä na súkromné a cirkevné osemročné gymnáziá. Štátne gymnáziá pritom zaznamenali oproti nim iba malú, štvrtinovú stratu. Pre súkromné a cirkevné gymnáziá bude toto rozhodnutie doslova likvidačné, keďže z jedenástich, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, budú môcť v septembri brány pre prvákov otvoriť iba dve.“ hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA, ECR).


Ako ďalej uviedla, keďže v tejto chvíli nie sú známe bližšie pohnútky rozhodnutia ani kľúč, podľa ktorého sa prideľovali počty tried jednotlivým školám, obrátila sa na okresný úrad, aby svoje rozhodovanie vysvetlil.

„V žiadosti som sa pýtala nielen na metodiku prideľovania tried a počtu žiakov jednotlivým školám, ale aj na počet a kvalifikáciu zamestnancov úradu, ktorí o prideľovaní rozhodovali,“ hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská, pričom ako ďalej uvádza, samotné kvóty, ktoré hovoria o počte žiakov, ktorí smú študovať na osemročných gymnáziách, sú diskutabilné. Podľa nej totižto neexistuje žiadna relevantná analýza, ktorá by sa touto témou zaoberala a viac ako o štátom vynútenom znižovaní miest na osemročných gymnáziách by sa mala venovať pozornosť zvyšovaniu financovania a kvality na druhých stupňoch základných škôl.


„Podľa môjho názoru je potrebné zachovať čo najväčšie možnosti výberu pre rodičov podľa toho, aké sklony a talent má ich dieťa a zároveň ponechať na školách, aby rodičov presvedčili o kvalite poskytovaného vzdelávania a študentov si tak do svojich radov pritiahli. V každom prípade ale dúfam, že okresný úrad rýchlo zareaguje na moju žiadosť o informácie a poskytne tak dostatočné vysvetlenie a podklady pre ďalšie kroky na zamedzenie takéhoto diskriminačného a likvidačného rozhodovania“ uzatvára europoslankyňa.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page