top of page

Miniplenárne zasadnutie: február 2018


Mini plenárne zasadnutia sa na rozdiel od každomesačných plenárnych zasadnutí konajú iba trikrát do roka, a to v Bruseli. Prvé z týchto mini plenárnych zasadnutí roka 2018 začína už dnes rozpravami a diskusiami a bude pokračovať zajtra hlasovaním o uzavretých témach.


Jedným z hlavných oblastí, ktorými sa budeme zaoberať, bude poľnohospodárstvo, a to prostredníctvom zmeny nariadenia o ochrane geografických označení a zmenách v systéme označovania liehovín, ako aj prostredníctvom správy o výzvach, ktorým v súčasnosti čelí včelárstvo. Toto tradičné odvetvie totiž rieši množstvo problémov, a to od nezáujmu mladých ľudí o tento sektor, cez rôzne choroby včiel, až po dovoz falšovaného medu z tretích krajín.


Rovnako ako počas februárového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu, aj teraz budeme pokračovať v schvaľovaní výročných správ na rôzne témy. Zajtra to bude výročná správa o stave bankovej únie za rok 2018 a výročná správa o situácií v oblasti základných práv v Európskej únii za rok 2016. Rovnako každoročne Európsky parlament vypracováva odporúčania pre zhromaždenia jednotlivých komisií v rámci OSN. Tak aj dnes budeme diskutovať o prioritách pre nasledujúce 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien, medzi ktoré patrí napríklad posilnenie ich postavenie vo vzdialených a vidieckych oblastiach, zlepšenie vzdelávania, ako aj dôraz na situáciu žien v pozícii neformálnych opatrovateliek.


Okrem týchto tém sa budeme opäť zaoberať kauzami agresívneho daňového plánovania a vyhýbania sa daniam. V tejto súvislosti budeme hlasovať o automatickej výmene informácií v daňovej oblasti, ktorá členským štátom pomôže identifikovať a reagovať na plánované vyhýbanie sa daniam zo strany spoločností ešte pred tým, ako dôjde k akejkoľvek škode a taktiež budeme hlasovať o založení špecializovaného vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu, ktorý bude mať za úlohu nadviazať na činnosť predchádzajúcich vyšetrovacích výborov a najmä prešetriť informácie pochádzajúce z odhalenia tzv. Paradise papers.


Nezákonným nakladaním s financiami budeme venovať pozornosť aj v inej súvislosti, a to v súvislosti financovania teroristických džihádistických skupín a vytváraním stratégie, ako ich od zdrojov financovania čo najúčinnejšie odrezať.


K posledným témam, ktoré spomeniem, patria dve žiadosti o mobilizáciu fondu na prispôsobenie sa globalizácií, ktorý má za úlohu pomáhať krajinám pri integrácií bývalých zamestnancov, ktorí o svoju prácu prišli práve v súvislosti so zmenami vo svetovej ekonomike, späť na trh práce a dve žiadosti z úplne inej oblasti, z oblasti poľnohospodárstva a geneticky modifikovaných plodín, ktoré žiadajú o povolenie umiestňovania geneticky modifikovanej kukurice na trh. V tejto súvislosti budeme hlasovať o námietke, ktorá sa stavia proti rozhodnutiu vyhovieť týmto žiadostiam.


Zo strany Rady si tiež vypočujeme vyhlásenie týkajúce sa humanitárnej katastrofy v Sýrii, ako aj vyhlásenie týkajúce politickej situácie v Poľsku.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page