top of page

Plenárne zasadnutie: marec 2018


Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu za mesiac marec sa začne už v pondelok 12. marca v Štrasburgu.


Ako prvú spomeniem závažnú udalosť, ktorá sa odohrala u nás na Slovensku, vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá otriasa nielen Slovenskom, ale rezonuje aj v zahraničí. Práve rozprava o tejto tragédii a celkovo o ochrane novinárov bola urgentne zaradená na plenárnu schôdzu a v tejto súvislosti bude pravdepodobne prijaté aj parlamentné uznesenie.


Okrem tejto rozpravy budeme mať na programe aj ďalšie témy, ktoré opäť rozčlením do niekoľkých tematických okruhov.


Prvým a najväčším takýmto okruhom bude okruh ekonomických tém, v rámci ktorého budeme hovoriť o prípravách na rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci, ktorých predpokladaný začiatok bude v máji tohto roku, kedy Európska komisia predstaví svoj návrh. Ďalšou témou z tejto oblasti je navrhovaná reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie, dve správy týkajúce sa ročného prieskumu rastu za rok 2018 a dve veľmi významné a zároveň kontroverzné správy, ktoré majú jeden názov – spoločný základ dane. Tento Európska komisia navrhla už pred niekoľkými rokmi, avšak návrh bol v dôsledku nesúhlasu niekoľkých členských štátov od roku 2011 zablokovaný v Rade EÚ. Európska komisia preto svoj návrh stiahla a pozmenený sa ho rozhodla predložiť v dvoch častiach opäť. V tomto prípade je teda očakávaná dlhá diskusia s množstvo rozdielnych názorov od jednotlivých skupín a delegácií. Poslednou správou z ekonomického okruhu tém bude správa, ktorá sa už pripravuje na procedúru vytvárania rozpočtu Európskej únie na rok 2019.


Z oblasti výborov, v ktorých ako poslankyňa pôsobím, sa do fázy hlasovania dostanú medziiným aj dve správy týkajúce sa rovnosti medzi mužmi a ženami, a to správa týkajúca sa rovnosti v kontexte obchodnej politiky Európskej únie a uzatvárania obchodných dohôd s tretími štátmi, pričom správa sa zasadzuje za dôsledné zahŕňanie rovnosti do návrhov týchto dohôd. V rámci druhej správy, ktorá sa zaoberá rovnosťou medzi mužmi a ženami v mediálnej oblasti pôsobím aj ako tieňová spravodajkyňa za skupinu Európskych konzervatívcov a reformistov.


Ďalšia správa, v ktorej pôsobím ako tieňová spravodajkyňa a podieľala som sa teda na jej tvorbe, je správa z oblasti zručností a kvalifikácií a týka sa online platformy Europass, ktorá slúži na prezentáciu týchto zručností. V rámci správy som sa zasadzovala najmä o zlepšenie viditeľnosti platformy a o to, aby platforma bola prístupná skutočne všetkým, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.


Témy uznávania kvalifikácií sa dotkneme aj v súvislosti s odvetvím dopravy, a to v správe o školeniach a uznávaní kvalifikácií pre profesionálnych vodičov oprávnených na prepravu pasažierov a tovaru. Zjednodušené pravidlá v tejto oblasti majú pritom za cieľ umožniť väčšiu mobilitu profesionálnych vodičov v rámci Európskej únie. Sektorom dopravy, a to tentokrát jeho bezpečnosťou, sa budeme ďalej zaoberať aj v správe o európskej stratégii o inteligentných dopravných systémoch.


Spotrebiteľsky zaujímavou bude správa o službách cezhraničného doručovania balíkov, ktoré je v súčasnosti často niekoľko násobne drahšie ako doručovanie v rámci jednej krajiny. Práve preto je navrhnutá zmena systému, ktorá by mala spotrebiteľom umožniť lepší prehľad a možnosť vybrať si tú najvýhodnejšiu ponuku.


V rámci plenárneho zasadnutia sa budeme zaoberať aj témou vedy a výskumu v rámci správy o poskytnutí financií pre Výskumný fond uhlia a ocele, ktorý vznikol v nadväznosti na ukončenie existencie Spoločenstva uhlia a ocele, ktoré bolo významným krokom k vytvoreniu jednotného trhu Európskej únie.


Z ďalších okruhov spomeniem okruh environmentálny, kde budeme hodnotiť, akým spôsobom mestá uplatňujú Parížsku klimatickú dohodu, ale aj diskutovať o tom, či Európsky parlament dá súhlas s vypovedaním dohody o spolupráci v oblasti rybolovu s Komorskými ostrovmi, keďže tieto sa v dôsledku rozmáhajúceho nelegálneho rybolovu dostali na zoznam nespolupracujúcich krajín. Medzi posledné tematické okruhy patrí okruh vzťahov so zahraničím a v tomto kontexte uzatváranie dohody o administratívnej spolupráci s Novým Zélandom a správy o katastrofálnej humanitárnej situácií v Sýrii a tiež oblasť kultúry v rámci správy o obnove európskeho mládežníckeho orchestra.


Štvrtok dopoludnia bude patriť urgentným uzneseniam o porušovaní ľudských práv v tretích krajinách, v rámci ktorých budeme od vlád príslušných krajín dôrazne požadovať kroky k náprave. A mimo rámec hlasovaní si vypočujeme premiéra Portugalska Antónia Costu v rozprave o budúcnosti Európy.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page