top of page

Miniplenárne zasadnutie: máj 2018


Krátko po aprílovom zasadnutí v Štrasburgu sa plénum Európskeho parlamentu opäť zíde už tento týždeň na tzv. zasadnutie miniplenárne, ktoré sa tradične koná v Bruseli.


Keďže na minulom plenárnom zasadnutí nebola uzatvorená téma slobody a plurality médií v Európskej únii, hlasovanie o tejto veľmi dôležitej správe vypracovanej aj v reakcii na vraždu slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, sa bude konať práve počas štvrtkového zasadnutia. Táto správa sa zaoberá najmä hrozbami, ktorým novinári v súčasnosti čelia a dotkne sa aj tém, ako je napríklad vlastníctvo médií veľkými korporáciami či veľmi aktuálna hrozba, ktorú prinášajú čoraz rozšírenejšie falošné správy.


Rovnako ako počas aprílového plenárneho zasadnutia, aj teraz v máji budeme pokračovať v hlasovaniach o výročných správach, a to tentokrát o dvoch – výročnej správe o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 a výročnej správe o ochrane finančných záujmov Európskej únie taktiež za rok 2016.


V rámci témy ľudských práv, a to konkrétnejšie práv detí, budeme diskutovať a hlasovať o uznesení týkajúcom sa ochrany detí v procese migrácie. Počet týchto detí sa totiž v posledných rokoch výrazne zvýšil a práve oni sú najviac zraniteľné voči prevádzačom či zneužívaniu.


Pre mnohých spotrebiteľov, ktorí sú zároveň milovníkmi zvierat, bude zaujímavé hlasovanie o nelegislatívnom uznesení týkajúcom sa zákazu testovania kozmetiky na zvieratách. Hoci v Európskej únii platí úplný zákaz testovania kozmetiky a jej zložiek na zvieratách od roku 2013, zvyšok sveta nás, bohužiaľ, zatiaľ nenasledoval a až 80% krajín v testovaní kozmetiky na zvieratách pokračuje. Uznesenie, ktoré bolo pripravené na základe petície občanov EÚ preto prináša najmä výzvu na vytvorenie nového dohovoru OSN, ktorý by smeroval práve k celosvetovému zákazu testovania na zvieratách.


U zvierat, ale tentokrát v inej súvislosti, zostaneme aj pri správe zaoberajúcej sa súčasnou situáciou v odvetví chovu oviec a kôz v Európskej únii. Správa prináša sériu odporúčaní, ktoré sa týkajú napríklad zdravotného stavu zvierat a otázok ich životných podmienok, dopravy zvierat či slabej finančnej stability celého sektora.


V ďalších správach sa budeme zaoberať napríklad aj podporou dopravnej infraštruktúry prostredníctvom politiky súdržnosti, a tým, ako táto podpora prispieva k znižovaniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Európskej únie, ale budeme taktiež prijímať nové protokoly k dvojstranným dohodám s Uzbekistanom a Kóreou. Hlasovať budeme tiež o žiadosti Belgicka o finančnú podporu z Fondu na prispôsobenie sa globalizácií, z ktorého Belgicko žiada uvoľniť 4,6 milióna eur na pomoc prepusteným zamestnancom spoločnosti Caterpillar a napokon budeme s hlasovať aj o zaradení dvoch nových psychoaktívnych látok, ktoré spôsobili 23 prípadov úmrtí v 14 členských štátoch, na zoznam kontrolovaných drog.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page