top of page

Plenárne zasadnutie: jún 2018


Iba niekoľko dní po májovom plenárnom zasadnutí sa Európsky parlament opäť chystá do Štrasburgu. V krátkom slede sa totiž už v pondelok začína ďalšie plenárne zasadnutie za mesiac jún.


Témy, ktorými sa budeme zaoberať a správy, o ktorých budeme hlasovať, sa dajú rozdeliť do niekoľkých okruhov.


Jedným z najvýraznejších bude počas tohto plenárneho zasadnutia okruh venujúci sa otázkam životného prostredia. Tak napríklad budeme hlasovať o správe prinášajúcej opatrenia na zmiernenie emisií pochádzajúcich z ťažkých úžitkových vozidiel. Emisie skleníkových plynov sa v tomto sektore neustále zvyšujú a je teda potrebné členské štáty a najmä výrobcov vozidiel motivovať k vyvíjaniu lepších a k životnému prostrediu šetrnejších technológií. Ďalšie dve správy z tohto okruhu budú patriť rybolovu. Budeme hlasovať o správe, ktorá má za cieľ jasne vymedziť, čo je rekreačný rybolov a kto má o ňom rozhodovať. Rekreačný rybolov má totiž nielen pozitíva, ako sú napríklad ekonomický rast a zamestnanosť v pobrežných oblastiach, ale aj negatíva v podobe dopadov na morský ekosystém. Je preto potrebné vedieť, v koho kompetencii je rozhodovanie o potrebných opatreniach. Okrem rekreačného rybolovu budeme tiež hlasovať o odporúčaniach na oživenie európskej akvakultúry, a to podporou podnikateľského prostredia či lepším plánovaním. Poslednou správou z tejto oblasti je správa o prepojení politiky súdržnosti s obehovým hospodárstvom, pričom jej hlavným cieľom je dosiahnuť väčšiu pozornosť venovanú práve obehovému modelu a s tým spojenej tvorbe tzv. zelených pracovných miest, obnoviteľnej energie či riešeniu problému plastového odpadu v moriach a oceánoch.


Veľká skupina tém sa bude tentokrát zaoberať zahraničnými vzťahmi Európskej únie. Na programe bude rozhodovanie o začatí rokovania o dohodách medzi Európskou úniou a niekoľkými tretími krajinami, ku ktorým patrí napríklad Švajčiarsko v rámci podmienok jeho zapojenia sa do fondu spojeného s riadením Schengenského priestoru, nové rokovania so skupinou štátov Afriky, karibskej oblasti a oblasti Tichého oceánu a rokovania o modernizácií dohody s Čile. Hlasovať budeme aj o poskytnutí finančnej pomoci Ukrajine, ktorá bude určená na podporu prijímania potrebných štrukturálnych reforiem.


V dvoch správach venovaných oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky budeme riešiť problém, ako najlepšie reagovať na hrozby, ktorým v súčasnosti Európska únia čelí, a to v súvislosti s otázkami kybernetickej bezpečnosti, ale aj celkového posilnenia vzťahov medzi Európskou úniou a NATO. Správa, ktorá sa bude zaoberať výlučne otázkou postavenia NATO ako najvýznamnejšieho partnera EÚ v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky zdôrazňuje potrebu bližšej spolupráce v strategickej oblasti, ale aj zvýšenej odolnosti voči hybridným hrozbám.


Európska komisia ešte v polovici roka 2017 priniesla nový balík návrhov zaoberajúci sa modernizáciou vzdelávania. V Európskom parlamente sme preto vytvorili princípy a odporúčania tak, aby k modernizácií vzdelávania skutočne došlo, ale na druhej strane, aby nebolo zasahované do kompetencií členských štátov. Všetky tieto odporúčania budú počas hlasovaní schválené a predložené Komisii na zváženie.


Po tom, ako sme ešte počas februárového plenárneho zasadnutia hlasovali o otázke, čo by sa malo stať s voľnými miestami poslancov Európskeho parlamentu, ktoré zostanú po odchode Veľkej Británie z EÚ, teraz budeme hlasovať o konečnej dohode. Správa totiž po rokovaniach so zástupcami členských štátov dospela do svojej záverečnej podoby a navrhuje tieto prázdne kreslá prerozdeliť medzi zostávajúce členské štáty.


Rovnako ako počas predchádzajúcich plenárnych zasadnutí, budeme pracovať na naliehavých prípadoch porušovania ľudských práv v tretích krajinách. Tieto prípady sa často týkajú prenasledovaných a väznených jednotlivcov, ale aj celých skupín obyvateľov, ktorých vláda danej krajiny diskriminuje. A práve tlak z inštitúcie ako je Európsky parlament často dokáže pritiahnuť pozornosť na tieto závažné situácie a prispieť k ich riešeniu.


Na záver ešte spomeniem pokračovanie v sérií debát s čelnými predstaviteľmi jednotlivých štátov na tému budúcnosti Európy, pričom tentokrát sa o svoj prístup príde s nami podeliť holandský premiér Mark Rutte, ale vypočujeme si aj vyhlásenie Vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o nukleárnej dohode s Iránom.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page