top of page

Konferencia "NEZÁVISLÝ ŽIVOT: čo to znamená?"

Koncom júna zorganizovala SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien spolu s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a poslankyňou EP Janou Žitňanskou konferenciu Nezávislý život - čo to pre nás znamená. Záštitu nad podujatím prebral prezident SR Andrej Kiska.


Inšpiráciou konferencie bolo vydanie Všeobecného komentáru k článku 19 Dohovoru o práva osôb so zdravotným postihnutím: Žiť nezávisle a byť začlenený do komunity.


Na konferencii bol tento dôležitý dokument predstavený a právnikom Marošom Matiaškom zrozumiteľne vysvetlené, čo to znamená pre ľudí s postihnutím a ako máme na Slovensku ďalej postupovať.


Spoločne sa diskutovalo o princípoch nezávislého života a konkrétnych potrebách. Sme vďační za pohľad odvážnych ľudí s postihnutím, ktorí povedali, čo nezávislý život znamená pre nich a čo potrebujú pre jeho naplnenie. AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page