top of page

Plenárne zasadnutie: september 2018


Plenárne zasadnutie za mesiac september začína vo francúzskom Štrasburgu už v pondelok 10.9, kedy zasadnutie zahájime prezentáciami správ a tém, o ktorých sa bude diskutovať a ukončíme ho vo štvrtok hlasovaním o uzneseniach týkajúcich sa prípadov porušovania ľudských práv v tretích krajinách. Okrem ľudskoprávnych uznesení však budeme mať na programe množstvo ďalších návrhov novej legislatívy či parlamentných správ a vypočujeme si niekoľko príhovorov od reprezentantov štátov.

Za jednu z najvýznamnejších správ, o ktorej budeme počas septembrového plenárneho zasadnutia hlasovať, považujem správu, v rámci ktorej som pôsobila ako spravodajkyňa, a ktorá sa týka síce veľmi významnej, ale vo väčšine členských štátoch zanedbávanej témy opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného zamestnania. V súčasnosti totiž s množstvom medicínskych pokrokov vzniká veľká skupina ľudí, ktorá sa úspešne zotavila z vážnych chorôb prípadne nehôd a chcela by sa vrátiť späť na pracovný trh. Musíme preto myslieť na spôsoby, akým im tento návrat uľahčíme, a to od správneho prístupu zamestnávateľov, cez pomoc od štátu až po ústretovosť kolegov.

Z dôležitých tém, v rámci ktorých som sa dlhodobo angažovala, budeme hlasovať aj o správe o dvojitej kvalite potravín v rámci Európskej únie. Už dlhý čas sa nielen hovorí, ale je aj dokázané, že niektoré produkty, ktoré sú označené rovnakou značkou a názvom, majú v rôznych častiach EÚ iné zloženie, čo v mnohých obyvateľoch vyvoláva pocit druhoradosti. Táto správa preto prináša odporúčania na zlepšenie situácie, a to od väčšej transparentnosti a cezhraničnej spolupráce až po zvyšovanie povedomia samotných spotrebiteľov.

Správa, ktorá sa na plenárnom hlasovaní objaví už po druhýkrát, po tom, ako sme v júli neschválili jej vstup do finálnych rokovaní, je ostro sledovaná a týka sa autorských práv na digitálnom trhu. Tentokrát budeme hlasovať o jej jednotlivých ustanoveniach vrátane kritizovaných ustanovení o súvisiacich právach a kontrole a odstraňovaní diel, ktoré porušujú autorské práva na online platformách.

Z iniciatívy poslancov bola zostavená správa, ktorá nadväzuje na rozšírené hnutie #MeToo, ktoré bojuje proti sexuálnemu obťažovaniu. Správa sa zaoberá najmä bojom proti šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracoviskách, verejných priestoroch či v politickom živote.

Niekoľko predložených správ súvisí s kategóriou ochrany zdravia a životného prostredia. V tejto súvislosti budeme hlasovať o správe reagujúcej na Európsky akčný plán jedného zdravia proti antimikrobiálnej rezistencii, ktorý bol predstavený Európskou komisiou. Ďalej budeme hlasovať o zaradení dvoch nových psychoaktívnych látok na zoznam látok podliehajúcich kontrolným opatreniam, pričom ide o drogy, ktoré spôsobili až 65 prípadov úmrtí v dôsledku predávkovania. S ochranou prírody súvisí správa o lepšom manažmente lesov, ako aj správa o európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve.

Skupinu hlasovaní týkajúcich sa vzťahov s tretími krajinami budú počas tohto plenárneho zasadnutia reprezentovať správy o vzťahoch medzi EÚ a USA a EÚ a Čínou, ako aj špecifickejšie správy zaoberajúce sa prehĺbením dohody o leteckej doprave s USA a zmene dohody o leteckej doprave s Kanadou.

Poslednou väčšou skupinou správ budú správy týkajúce sa finančných záležitostí. K tejto skupine patrí správa o poskytnutí finančnej pomoci Grécku, správa o vzťahoch medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti finančných služieb a dohľadu nad nimi, správa o kontrole peňažných prostriedkov, ktoré vstupujú do EÚ, resp. EÚ opúšťajú a správa o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s dôrazom na výnimky pre malé podniky. Významnou bude taktiež správa o boji proti praniu špinavých peňazí.

Z ďalších hlasovaní spomeniem správu o Európskych zboroch solidarity, v rámci ktorej bude vysvetlené financovanie tejto iniciatívy na poskytovanie dobrovoľníckych či stážistických skúsenosti pre mladých ľudí či správu o rovnosti jazykov v digitálnom veku, ktorá prináša praktické opatrenia na posilnenie jazykových znalostí, a tým aj cestovania, či využívania cezhraničných služieb.

Na záver uvediem ešte hlasovanie o správe o situácií v Maďarsku, v rámci ktorej sa budeme opätovne zaoberať krokmi maďarskej vlády a tým, ako bude Európska únia na tieto kroky reagovať. Na diskusii o tejto správe sa zúčastní aj maďarský premiér Viktor Orbán.

Okrem vystúpenia maďarského premiéra si v rámci pokračovania diskusií o budúcnosti Európskej únie s predstaviteľmi jednotlivých členských štátov tentokrát vypočujeme gréckeho premiéra Alexisa Tsiprasa a vo štvrtok bude na programe každoročná správu predsedu Európskej komisie Jeana Clauda Junckera o stave Európskej únie.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page