top of page

Plenárne zasadnutie: október 2018 2.


Október sa každý rok nesie v znamení dvoch plenárnych zasadnutí, pričom jedno sme absolvovali hneď v prvý týždeň tohto mesiaca a druhé začína v Štrasburgu už budúci pondelok. Keďže už tradične počas druhého októbrového zasadnutia je hlavným bodom rozpočet Európskej únie na nasledujúci rok, neobíde nás toto dôležité hlasovanie ani teraz. Okrem hlasovania o uznesení o rozpočte, v rámci ktorého Európsky parlament vyjadrí svoj názor na podobu celkového rozpočtu za rok 2019 budeme hlasovať aj o jednotlivých položkách rozpočtu samotného.


Okrem rozpočtu budeme opäť hlasovať o množstve správ a uznesení, z ktorých spomeniem napríklad veľkú skupinu hlasovaní, ktorú budú tvoriť správy týkajúce sa ochrany životného prostredia. V tejto súvislosti poslanci príjmu pozíciu ku konferencii OSN o klimatických zmenách, ktorá sa bude konať v poľských Katoviciach a taktiež príjme odporúčania pre štrnáste zasadnutie strán Dohovoru o biodiverzite, ktoré sa bude konať v novembri tohto roka v Egypte. Obe správy sa budú zameriavať najmä na opatrenia na ochranu prírody, biodiverzity a udržateľnosti.


S ochranou prírody je spojená aj správa o znížení dopadu niektorých produktov vyrobených z plastu na životné prostredie. V rámci tejto správy budeme hovoriť o úplnom zákaze jednorazových plastových výrobkov, ku ktorým už existujú dostupné alternatívy a o zredukovaní takých, pre ktoré ešte alternatíva objavená nebola. Do tretice budú s prírodou, ale aj s ochranou ľudského zdravia súvisieť správy o námietkach proti opätovnému povoleniu geneticky modifikovanej kukurice a správa o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu a prístupe k pitnej vode pre všetkých.


Veľkú skupinu správ budú tvoriť aj správy týkajúce sa liekov na veterinárne použitie. V tejto súvislosti budeme mať až tri hlasovania, a to o nariadení o liekoch na veterinárne použitie, o správe o autorizácií a vykonávaní dozoru pri povoľovaní liekov na humánne a veterinárne použitie a v neposlednom rade aj o správe o výrobe, umiestňovaní na trh a používaní medikovaných krmív. V rámci všetkých týchto správ sa budeme zaoberať aj problematikou antimikrobiálnej rezistencie, ktorá sa rýchlo vyvíja aj v dôsledku nadužívania antibiotík vo veterinárnej medicíne. V tejto súvislosti budeme hlasovať aj o ďalšej správe, ktorá má významný vplyv na pravidlá týkajúce sa použitia antibiotík u zvierat, a to konkrétne ako stimulantov rastu brojlerových kurčiat.


Z oblasti vzťahov Európskej únie k tretím krajinám budeme hlasovať o pozmenení šiestich dohôd o krátkodobom bezvízovom pobyte. Tieto hlasovania sa budú týkať napríklad destinácií ako sú Bahamské ostrovy, Maurícius či Seychelské ostrovy.


Z finančnej oblasti budeme tentokrát diskutovať o riešeniach problému zneužívania európskych fondov, ktoré sú častokrát cez prostredníkov prenášané do tretích krajín a v rámci správy budeme hlasovať o zavedení potrebných opatrení. V ďalších správach budeme hlasovať o podpore štrukturálnych a ekonomických reforiem v jednotlivých členských štátoch.


Z veľmi aktuálnych tém budeme prijímať uznesenie o prípade saudskoarabského novinára, ktorý pred niekoľkými dňami zmizol z budovy saudskoarabského konzulátu v Istanbule a hlasovať budeme tiež o uznesení o zneužití údajov miliónov používateľov sociálnej siete Facebook spoločnosťou Cambridge Analytica, ktorá tieto údaje následne využila v rámci volebných kampaní vo viacerých krajinách.


Na programe budeme mať taktiež mnoho správ technického charakteru, ako napríklad zmenu sídla Európskej bankovej autority a Európskej liekovej agentúry či správu o spustení automatizovanej výmeny údajov s Írskom a Chorvátskom.


V rámci diskusií o budúcnosti Európy si tentokrát vypočujeme rumunského prezidenta Klausa Iohannisa.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page