top of page

Až 69% osôb so zdravotným postihnutím nemá digitálne zručnosti


Europoslankyňa Jana Žitňanská (ECR, NOVA) dnes v spolupráci s českou europoslankyňou Olgou Sehnalovou a Európskym fórom pre osoby so zdravotným postihnutím (EDF) zorganizovala konferenciu na tému prístupnosť európskeho digitálneho trhu pre osoby so zdravotným postihnutím. Na konferencii sa okrem zástupcov EDF zúčastnili aj odborníci zastupujúci Európsku komisiu, reprezentanti platformy Digital Europe (platforma združujúca poskytovateľov digitálnych technológií) a mnoho účastníkov z rôznych organizácií a inštitúcií. Počas konferencie bolo odovzdané aj štipendium spoločnosti Oracle pre projekt v oblasti digitálnej prístupnosti.


„Som veľmi rada, že sa nám podarilo zorganizovať túto konferenciu, ktorej zložitý názov na prvý pohľad mnohým nič nehovorí, ale skrývajú sa pod nim aktivity, ktoré nás sprevádzajú každodenne – televízia, internet, či mobilný telefón. Keďže aj mňa ako europoslankyňu oslovuje množstvo ľudí, ktorí majú v dôsledku zdravotného postihnutia problém sledovať televízny program, lebo neobsahuje titulky alebo sa nedokážu dostať na internetovú stránku, ktorá je v neprístupnom formáte, som veľmi rada, že sa táto téma aj vďaka našej konferencii otvorila,“ hovorí europoslankyňa Jana Žitňanská.


Jednotný digitálny trh je jednou z hlavných iniciatív súčasnej Komisie, čomu je prispôsobených 16 čiastkových cieľov stratégie Jednotného digitálneho trhu, ktoré majú priniesť výhody pre podniky, ako aj spotrebiteľov. Hoci je táto stratégia jedným z najvýznamnejších úspechov Komisie, ako sa zhodli rečníci konferencie, opomína jednu zásadnú otázku – inkluzívnosť samotného digitálneho trhu. A to aj napriek tomu, že v Európskej únii žije vyše 80 miliónov osôb so zdravotným postihnutím a 190 miliónov osôb, ktorí sú starší ako 50%. Potenciálne tak môže mať problémy s využívaním týchto výhod až 35% populácie EÚ.


„Z príspevkov jednotlivých rečníkov navyše vyšli aj ďalšie závažné skutočnosti. Až 1 z 3 osôb so zdravotným postihnutím nikdy nepoužila internet a až 69% nemá digitálne zručnosti. Problém je tiež s využívaním núdzového čísla 112. A to všetko v situácií, kedy Európska únia a jej členské štáty ratifikovali Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a zaviazali sa tak zabezpečovať rovný prístup a inkluzívnosť,“ vysvetľuje europoslankyňa.


Na úvod konferencie odprezentovali odborníci z jednotlivých generálnych riaditeľstiev Európskej komisie pokroky, ktoré boli dosiahnuté v legislatíve Jednotného digitálneho trhu. Carla Osman, ktorá pracuje pre jednotku audiovizuálnych a mediálnych služieb v Komisii vo svojom príspevku zhodnotila novo prijatú Smernicu o audiovizuálnych a mediálnych službách, ktorá na rozdiel od predchádzajúcej úpravy prináša povinnosť pre poskytovateľov týchto služieb zabezpečiť ich prístupnosť prostredníctvom vhodných opatrení ako sú titulky, tlmočenie do posunkového jazyka, nastavenie obrazu a pod. Hanelle Lahti z jednotky Európskej komisie pre elektronickú komunikáciu predstavila najnovšiu legislatívu, ktorá bola Európskym parlamentom prijatá iba na minulom plenárnom zasadnutí, a to Európsky kódex elektronickej komunikácie. Tento kódex presadzuje rovný prístup k službám elektronickej komunikácie prostredníctvom dostupných informácií, formátov elektronickej komunikácie, ale aj pomoci pri zabezpečovaní týchto služieb pre nízko príjmové domácnosti. Tretia zástupkyňa Európskej komisie, June Lowery-Kingston hovorila o Smernici o dostupnosti internetu, ktorá ukladá povinnosť prevádzkovateľom internetových stránok a mobilných aplikácií dodržiavať zásady ich prístupnosti. Posledná zástupkyňa Európskej komisie, ktorá pôsobí ako expert pre oblasť zdravotného postihnutia, Inmaculada Placencia Porrero, prepojila potrebu prístupnej digitálnej oblasti s jedným z najdôležitejších legislatívnych aktov tohto obdobie, tzv. Aktom o prístupnosti, ktorý je, žiaľ, ešte stále vo fáze rokovaní.


„Na základe prezentácií zástupcov Komisie môžeme skonštatovať, že k určitému posunu v prístupností digitálnych technológií aspoň na legislatívnej úrovni v poslednom období došlo. Veľkým otáznikom však zostáva, či bude táto legislatíva správne implementovaná a hlavne dodržiavaná vo všetkých členských štátoch. Preto aj napriek týmto pozitívnym správam nesmieme zostať nečinní, situáciu aj naďalej dôsledne sledovať a pracovať na zlepšeniach,“ hodnotí výsledky konferencie europoslankyňa Jana Žitňanská.


Na záver konferencie bolo slávnostne odovzdané štipendium spoločnosti Oracle, svetovej jednotky v poskytovaní biznis softvéru, ktorá sa spojila s Európskym fórom pre osoby so zdravotným postihnutím, aby udelila štipendium vo výške 7 000 eur na projekt v oblasti digitálnej prístupnosti. Štipendium je určené pre študentov so zdravotným postihnutím, ktorí prídu s najlepšou myšlienkou na riešenie problémov osôb so zdravotným postihnutím v digitálnej oblasti. Tento, v poradí už tretí ročník spoločnej ceny EDF – Oracle udelil podpredseda tejto spoločnosti Marii Isabel Santos, doktorantke, ktorá prišla s projektom zameraným na deti od 6 – 12 rokov s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, ktorého cieľom je podpora ich matematických zručností.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page