top of page

Miniplenárne zasadnutie: január 2019


Prvé miniplenárne zasadnutie roku 2019 bude zahájené už túto stredu, 30. januára. Na rozdiel od veľkých plenárnych zasadnutí, ktoré trvajú štyri dni a odohrávajú sa v Štrasburgu, miniplenárne zasadnutia sú kratšie a rozpravy aj hlasovania prebiehajú v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli.


Hoci tieto zasadnutia na rozdiel od štrasburských trvajú iba dva dni, ich program nie je o nič menej bohatý. V stredu si hneď po zahájení zasadnutia uctíme obete Holokaustu pripomenutím si Medzinárodného dňa ich pamiatky. Následne budeme pokračovať rozpravou o fyzickom násilí smerujúcom proti politickým predstaviteľom, ktorá bola zaradená najmä v reakcii na nedávny smrteľný útok na starostu poľského Gdanska. Po tejto rozprave si vypočujeme Európsku komisiu a Radu, ktoré budú prezentovať vývoj udalostí súvisiacich s dodržiavaním zásad právneho štátu v Maďarsku a následne sa na program dostanú diskusie o správach, o ktorých budeme vo štvrtok hlasovať. Na záver dňa bude Komisia prezentovať stav rokovaní o obchodnej dohode medzi EÚ a USA, ako aj pokrok dosiahnutý v napĺňaní stratégií na integráciu Rómov. V nadväznosti na utorkové zamietavé hlasovanie britského parlamentu o dohode o Brexite bude táto téma samozrejme taktiež tvoriť súčasť nášho programu.


Vo štvrtok budeme pokračovať v rozpravách o budúcnosti Európy, pričom v pléne vystúpi fínsky premiér Juha Sipilä a následne budeme hlasovať o návrhoch správ a uznesení.


V rámci hlasovaní budeme mať na programe zmenu Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, pričom v rámci tejto správy sa budeme zaoberať napríklad aj správaním poslancov v pléne či transparentnosťou stretávania sa poslancov s rôznymi záujmovými skupinami. Zmenou prostredníctvom ďalšieho hlasovania prejde aj Colný kódex Európskej únie, pričom okrem zmien prevažne technickej povahy budú do európskeho colného územia pridané dve nové oblasti - talianske enklávy Campione d´Italia a oblasť Luganského jazera.


Za veľmi dôležité pokladám hlasovania o pristúpení niekoľkých nových štátov k Haagskemu dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí. Keďže v súčasnosti sú čoraz častejšie medzinárodné manželstvá, ktoré po rozvode môžu vyústiť až do rodičovského únosu detí jedným z rodičov, je kľúčové, aby fungovali medzinárodné mechanizmy, ktoré zaručia, že dieťa bude čo najskôr vrátené do krajiny obvyklého pobytu. Takýto medzinárodný mechanizmus je stanovený Haagskym dohovorom, a práve preto je veľmi dôležité, aby ho uznávalo čo najviac krajín.


Opäť rovnako ako počas januárového plenárneho zasadnutia, aj teraz budeme hlasovať o niekoľkých výročných správach, a to konkrétne o výročnej správe o ochrane finančných záujmov Európskej únie a výročnej správe o politike hospodárskej súťaže. Hlasovať budeme tiež o niekoľkých správach týkajúcich sa životného prostredia a dopravy, a to o programe na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy, ktorá je udržateľnou alternatívou k iným, k prírode menej ohľaduplným spôsobom dopravy. A okrem toho budeme hlasovať aj o štyroch námietkach voči rozhodnutiam Komisie o povolení umiestňovať na trh výrobky obsahujúce geneticky modifikované plodiny.


Na záver spomeniem už iba hlasovanie o správe týkajúcej sa podpory Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o správe o pridružení zámorských území Európskej únie a správe o európskej doméne .eu.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page