top of page

Plenárne zasadnutie: február 2019


Rovnako ako januárové plenárne zasadnutie, aj zasadnutie za mesiac február, ktoré začne už v pondelok 11.2.2019 v Štrasburgu, sa bude niesť v znamení rozvrhu plného rozpráv a hlasovaní o správach z rôznych oblastí.


Hneď v pondelok budú prebiehať rozpravy o niekoľkých správach, medzi ktoré bude patriť napríklad správa o programe pre jednotný trh a konkurencieschopnosť podnikov a jednotného trhu sa bude týkať aj ďalšia správa o posilňovaní konkurencieschopnosti tým, že sa bude pracovať na čo najrýchlejšom dokončení colnej únie.


Počas tohto plenárneho zasadnutia budeme diskutovať aj o niekoľkých témach, ktorými sa v rámci parlamentných výborov zaoberám a budeme hlasovať aj o správe, na ktorej som sa ako tieňová spravodajkyňa podieľala, a ktorá sa týka špecifických typov rakoviny vyskytujúcej a u žien. Prostredníctvom tejto správy vyzveme Európsku komisiu, aby zvýšila snahu o koordináciu výskumu týchto druhov rakoviny a taktiež aby sa aktívne podieľala na zvyšovaní povedomia o prevencii a skríningu. Okrem tejto správy sa z oblasti zdravotníctva budeme zaoberať aj správou o poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá prináša odporúčania, ako lepšie informovať pacientov o ich možnostiach a poslednou správou z okruhu zdravotníctva bude správa o výskume a využití kanabisu pre medicínske účely.


Zvláštnu kategóriu bude tvoriť správa, o ktorej budeme hlasovať v utorok, a ktorá prináša efektívne stratégie pre integráciu Rómov.


Vôbec najväčšiu skupinu správ budú tvoriť správy týkajúce sa životného prostredia a obzvlášť morských oblastí a rybolovu. Budeme sa tak zaoberať viacročným plánom pre rybolov v tzv. západných vodách, čiže vodách okolo Veľkej Británie, Írska, Francúzska, Španielska a Portugalska, ktorého hlavným cieľom bude udržateľné využitie rybolovných zásob a zabránenie nezákonnému výlovu. Pri rybolove zostaneme aj v správach o dohode o výlove medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny, dohode o predchádzaní nezákonnému rybolovu v oblasti Arktického oceánu, správe o Európskej agentúre na kontrolu rybolovu či dohode medzi EÚ a Marokom o udržateľnom rybolove, ktorá bude medziiným riešiť aj citlivú otázku rybolovu vo vodách Západnej Sahary.


Ako som už spomínala, niekoľko správ sa bude týkať aj životného prostredia mimo rybolovu a hlasovať budeme napríklad o podmienkach udržateľného využívania pesticídov a o tom, či je proces povoľovania a kontroly pesticídov v Európskej únii dostatočný. Ďalej budeme hlasovať o požiadavkách na kvalitu opätovne využívanej vody, ktorá sa využíva najmä v poľnohospodárstve a ako poslednú správu z tejto oblasti spomeniem správu o zlepšovaní podmienok zvierat pri ich preprave.


Ekonomická oblasť bude na tomto plenárnom zasadnutí taktiež bohato zastúpená, a to medziiným prostredníctvom správy o Európskom programe boja proti podvodom, správy o realizácií jednotného európskeho systému dane z pridanej hodnoty, správy o vytvorení jednotného mechanizmu preverovania zahraničných investícií či správy o poplatkoch za cezhraničné platby a menovú konverziu.


Oblasť vzťahov Európskej únie s tretími krajinami bude reprezentovaná nielen dohodami o rybolove, ktoré sú spomínané vyššie, ale aj novými obchodnými dohodami či dohodami o partnerstve a spolupráci. Budeme tak hlasovať o prijatí protokolu k dohode medzi EÚ a Mexikom, ktorý reflektuje pristúpenie Chorvátska ako členského štátu do EÚ, ale aj o dohode medzi EÚ a Singapurom. Táto dohoda je významným precedensom, keďže je v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora ako prvá dohoda v histórii rozdelená na dve časti, a to na dohodu o partnerstve a spolupráci a dohodu o ochrane investícií.


Z ostatných správ spomeniem ešte výročnú správu parlamentného výboru pre petície, ktorá sumarizuje činnosť tohto výboru za uplynulý rok, správu o politikách Európskej únie pre umelú inteligenciu a robotiku, či správy z oblasti dopravy zaoberajúce sa poistením vozidiel a stratégiou znižovania počtu nezaplatených cestných poplatkov.


Vo štvrtok sa budeme zaoberať prípadmi porušovania ľudských práv v Čečensku, Zimbabwe a Saudskej Arábii a tradičný príhovor o budúcnosti Európy bude počas tohto plenárneho zasadnutia patriť talianskemu premiérovi Giuseppemu Conte.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page