top of page

Treba zmeniť bariérové Slovensko: Programové vyhlásenie vlády otvára cestu k zmene


Poslankyňu Za ľudí Janu Žitňanskú teší, že sa vláda konečne zamerala vo svojom programe aj na ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), ktorým sa predchádzajúce vlády venovali minimálne.


"Dlhodobé podfinancovanie sociálnych služieb sa dnes ukazuje ešte krikľavejšie. Zatvorili sa mnohé zariadenia, kam mohli ľudia chodiť počas dňa a vzdelávať sa alebo byť umiestnení, aby ich rodinní príslušníci mohli ísť pracovať. Hoci bolo nutné pre epidémiu tieto zariadenia zatvoriť, aj napriek opatreniam prijatým vládou nevládzu tieto rodiny finančne ani fyzicky. Preto sa musíme tejto skupine ľudí začať venovať systematicky a nadrezortne, aby sa nestali títo ľudia obeťou prehadzovania,"


"Oblasť duševného zdravia je potrebné dostať do centra pozornosti. Segregácia nemá v spoločnosti miesto," vyhlásila Žitňanská. AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page