top of page

Prelomové zmeny pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím aj ich opatrovateľovKrátenie opatrovateľského príspevku pre tých opatrovateľov, ktorí boli zároveň poberateľmi niektorej z dôchodkových dávok, je na Slovensku dlhodobou realitou. V praxi to znamená, že ak opatrovateľ poberá napríklad starobný dôchodok, má kvôli tomu nárok iba na polovicu opatrovateľského príspevku.


Návrh zákona, ktorý v auguste 2022 predložila poslankyňa Jana Žitňanská a parlament ho neskôr schválil, však toto krátenie postupne počínajúc od 1.7.2023 odstraňuje. K plnému odstráneniu krátenia dôjde 1.7.2024. Novela zákona zároveň zvyšuje limit príjmu opatrovanej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nad ktorý sa kráti opatrovateľský príspevok z 2 na 2,5 násobok životného minima. Zároveň prináša tiež 100 eur navyše pre každého opatrovateľa, ktorý sa zároveň stará o jedno alebo viac nezaopatrených detí so zdravotným postihnutím (vrátane tých, ktorí pracujú alebo poberajú dôchodkovú dávku).


„Uvedomujem si, že tieto zmeny nie sú ani zďaleka úplným riešením systémových nedostatkov, ale zároveň som rada, že sa podarilo napraviť aspoň niečo. Do budúcna by som však rada pracovala ešte na ďalších úpravách, ako napríklad zvýšení limitu pre príjem opatrovateľa, aby sme tak pomohli opatrovateľom v produktívnom veku,“ hovorí Jana Žitňanská.


Ďalšie tri novely zákona, ktoré poslankyňa Jana Žitňanská v rovnakom čase predložila, po ich schválení predznamenali veľké zmeny pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide konkrétne o nasledovné:


– Možnosť posúdenia rozsahu osobnej asistencie u klientov celoročných pobytových sociálnych služieb, ktorí chcú odísť do samostatného bývania tak, aby mohli dostávať príspevok na osobného asistenta od prvého dňa po presťahovaní. Táto zmena výrazne uľahčuje prechod zo zariadenia sociálnej služby k nezávislému životu. (Účinnosť od 1.1.2023.)


– Právne ukotvená možnosť zamestnancov chránených dielní pracovať z domu alebo pôsobiť v teréne (napr. predajné trhy, poskytovanie služieb či poradenstva u klienta), ak to ich zdravotný stav a charakter práce umožnia. (Účinnosť od 1.1.2023.)


– Motivovanie zamestnancov, ktorí odoberajú náhradné plnenie od chránených dielní, aby uprednostňovali služby pred tovarmi a zohľadnili tak čoraz vyššiu kvalifikáciu zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorí pre chránené dielne pracujú, ako aj rôznorodosť ich činností. (Účinnosť od 1.1.2023.)


„Tejto téme sa venujem dlhodobo, a hoci za posledné dva roky sa mi popri zavedení preukazov pre ľudí s poruchou autistického spektra, zvýšení dostupnosti bezbariérového sociálneho bývania, umožnení zamestnancom chránených dielní pracovať z domu alebo v teréne, postupnom odstránení krátenia príspevku na opatrovanie pre ľudí poberajúcich dôchodok okrem iného podarilo presadiť aj zvýšenie príplatku k prídavku na dieťa na 30 Eur, vyšší počet titulkov pre nepočujúcich v televíznom vysielaní, či to, aby vrátené pomôcky mohli používať aj občianske združenia, ešte stále je veľa oblastí, kde musíme zapracovať, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny mohli žiť lepšie a dôstojnejšie,“ uviedla na margo úspešných i budúcich snáh v oblasti skvalitnenia života osôb s ŤZP poslankyňa Jana Žitňanská.Viac o spomínaných zmenách pre občanov s ŤZP a ich opatrovateľov si môžete prečítať tu:


Videá z vystúpení v rozprave poslankyne Jany Žitňanskej k daným témam si môžete pozrieť tu:

Zdroj: Hnonline, NR SR, Pravda, Teraz, Topky, Webnoviny

 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page